Ивайло Христов за актьорството, киното и други магии

Jun 09

 

Когато бях студент ужасно страдах, че няма курс по „Актьорско майсторство за кино“. Искаше ми се да вляза в аудиторията и някой да ми обясни какво трябва да правя, когато се снимам в игрален филм, а след това да застана пред камерата и да изпробвам наученото. Тогава нямаше подобен курс; по-лошото е, че няма и днес! След като сме „Академия за театрално и филмово изкуство”, би трябвало в програмата за обучение на студентите по актьорско майсторство за драматичен театър да се предвидят часове и по актьорско майсторство за кино. Убеден съм, че подобна дисциплина би била интересна и полезна не само за студентите, но и за Академията!

В световния литературен океан човек може да открие всякакви книги на тема кино. Енциклопедии, биографии, интервюта… Книги със заглавия: „Как се пише сценарий за игрален филм“, „Как се пише сценарий за TV сериал“, „Как се пише диалог“, „Как да снимаме с камера“, „Как да монтираме филм“, „Как да заснемем филм“; „Как да играем във филм“ не открих никъде – въпреки че настойчиво търсех. Бях лично обиден! Поради тези две причини реших да използвам натрупаните през годините знания и опит и да пиша по темата: „Актьорът в киното

Моята книга ще има реален принос, ако тя предизвика разговор по темата и инициира сериозно и професионално обучение по киноактьорско майсторство в НАТФИЗ. Съзнавам, че задачата една чисто практическа дисциплина, каквато е „Актьорско майсторство за кино“ да бъде обяснена и преподадена единствено в теоретичен план, без възможността да се правят практически упражнения пред камера, е непосилна – а струва ми се и безсмислена. Затова този въпрос трябва да бъде обсъден с колегите от кино-факултета.

Основната цел в главата „Какво работи актьорът, докато няма работа?“ е да покаже на младите актьори как да развият и използват актьорският си тренинг пред камера, съобразявайки се със спецификата на снимачния процес. Акцентира се върху качествата и уменията, които трябва да притежава бъдещият киноактьор.

Кастингът като начин за избиране на актьори за игрален филм, навлезе у нас в последните няколко години. И от преките впечатления, които имам, той се провежда по един напълно аматьорски начин. Нито има обучени кастинг-режисьори, нито актьорите знаят какво трябва да правят, когато се явяват на кастинг. Доказателство за това са неправилните кастинги в почти всички български сериали, излезли напоследък. Смятам, че главата „Какво да правим, когато ни извикат на кастинг“ слага началото на едно професионално отношение към изключително важния момент при подготовката на филма, какъвто е изборът на актьори.

Основните задачи, които си поставям в главите „Подготвителен период“ и „Снимачен период“ са няколко. Първо – да запозная младите актьори с основните творчески фигури, каквито са: режисьор, сценарист, оператор и т.н., както и със спецификата на тяхната дейност. Второ – да овладеем необходимата техническа терминология и да се научим да четем разкадровката, да разберем какво е фарт, кран, крупност, субективна камера… И трето, най-важното: подготовка и изграждане на образ в игрален филм. Основният акцент пада върху двата подхода – чрез развиване и придобиване на условните рефлекси на героя и познатия подход, условно наречен „аз в дадените обстоятелства“.

Базирайки се на наученото в часовете по актьорско майсторство за драматичен театър, младите актьори имат възможността да схванат приликите и разликите при изграждането на сценичен образ и изграждане на образ в киното. Смятам, че откриването и дефинирането на основните разлики в пътя, по който се изгражда образ в театъра и образ в киното, е основният принос на този труд. В заключение искам да кажа, че гледам на книгата като начало на един бъдещ, сериозен и задълбочен разговор за професионалното обучение на студентите по актьорско майсторство за кино. Това е необходимо не само заради допълване на знанията и уменията им, но и с надеждата, че след отдръпването – по различни причини – на големите майстори в българското кино българската киноактьорска школа ще става все по-добра.

Leave a Reply


− one = 6