Дарвин, Денет и биологията през очите на Росен Люцканов

May 30

За страничния наблюдател биологията е стара и улегнала наука, в която след Дарвин може да има само спорове относно дребни технически детайли, но не и истински разногласия. Позволявайки ни да надникнем зад сцената, Даниъл Денет ни показва колко далече е тази представа от истината. Той ни прави съпричастни на пълния с шеметни премеждия, неочаквани открития и остри конфликти живот на днешната биология. „Опасната идея на Дарвин” ще ни поведе по лъкатушещ път, водещ от самите начала на живота в далечната праистория, от хипотезите за появата на аминокиселините и първите клетки, през катастрофалните измирания и еволюционните скокове, до съвременната културна и техническа еволюция, чиито носители са не гените, а прословутите „меми”, за които говори биологът Ричард Докинс. Всеки, който прочете тази книга от начало до край, ще се раздели с поразително древната, но и удивително погрешна представа, че биологията е наука за живите организми. Чрез дълга поредица от мисловни експерименти, разсъждения по аналогия и безпогрешно обосновани логически изводи, Денет ще ни покаже, че всъщност предмет на биологията, също както на инженерните и компютърните науки, са алгоритмичните процеси. Тъкмо това е „опасната идея на Дарвин” – фундаменталната структура на царството на живота е продукт на естествен отбор – на сляп, механичен и безцелен процес, който е отговорен за цялата планомерност, която наблюдаваме в света около нас – от метаболитните процеси в едноклетъчните организми, през невъобразимо сложните генетични рецепти на животните и растенията до етическите принципи, нормиращи съвместното съществуване в многобройните човешки общности. Преди да отвори тази книга всеки от нас живее в един повече или по-малко подреден свят с ясна йерархична структура – в основата на „космическата пирамида” са механичните физични закономерности, по средата – целесъобразните биологични процеси, а на върха – разумът и неговите безплътни интелектуални творения. След като стигнете до последната страница светът ви ще бъде много по-малко подреден,, лишен от ясни и спретнати разграничения, но и далеч по-вълнуващ и истински.

Leave a Reply


three × 8 =