“Теория и практика на консултирането и психотерапията” през очите на доц. Людмила Андреева

Mar 19

  Двутомната поредица на Джералд Кори върху индивидуалната и груповата психотерапия и консултиране („Теория и практика на консултирането и психотерапията“ и „Теория и практика на груповото...

Read More

“Септемврийски светлини” през очите на Светла Христова

Sep 12

  В „Септемврийски светлини”, третия роман от жанровата си юношеска „Трилогия на мъглата”, Карлос Руис Сафон напуска пределите на своята емблематична Барселона, за да отведе читателите си в тихо...

Read More

“Отвъдни очи” на Дийн Кунц през погледа на Елена Павлова

Jun 20

„Отвъдни очи“ е една от най-добрите книги на Дийн Кунц, все още неизлизала у нас. Тя прави от Студената война и заплахата от ядрена криза игра на котка и мишка, планирана от скритите сред нас наследници...

Read More

Дарвин, Денет и биологията през очите на Росен Люцканов

May 30

За страничния наблюдател биологията е стара и улегнала наука, в която след Дарвин може да има само спорове относно дребни технически детайли, но не и истински разногласия. Позволявайки ни да надникнем...

Read More

“Гениални и когато грешат” през очите на Росен Люцканов

Apr 17

Разбираш наистина нещо, когато можеш да го разкажеш с прости думи на онези, които не го разбират. Ето защо Марио Ливио е един от малкото, които разбират съвременната наука – защото на второ място да...

Read More

“Среднощният дворец” ПРЕЗ ОЧИТЕ НА Светла Христова…

Jan 22

Очакването за финалната книга от Барселонската тетралогия става все по-нетърпеливо, но само Карлос Руис Сафон знае кога ще имаме завършека на невероятната история, начената със “Сянката на...

Read More